Dostęp do Internetu w sieci yesNET.pl zapewnia 
  » GWARANCJĘ SATYSFAKCJI,  
  » oglądanie przez internet telewizji w jakości HD oraz transmisji meczu,
  » korzystanie z internetowych wypożyczalni wideo,
  » wysyłanie w super szybkim tempie poczty, zdjęć, oraz wszelkich plików,
  » super szybkie przeglądanie stron www, pełną komunikację pocztową,
  » korzystanie z komunikatorów np. Skype, Gadu Gadu, 
  » prowadzenie wideo rozmów oraz wideokonferencji, 
  » wymianę plików za pomocą programów p2p, 
  » swobodne udostępnienie pakietu na inne komputery bez dodatkowych      problemów i kosztów abonamentowych,
  » wsparcie dla Voice over IP, wsparcie dla VPN, wsparcie dla UPnP,
  » bezpieczeństwo w połączeniach bankowych,
  » BRAK LIMITÓW transferu danych

PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ
IMIĘ: 
NAZWISKO: 
SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO: 
ADRES ZAMELDOWANIA: (ulica)
ADRES ZAMELDOWANIA: (miasto,kod)
ADRES INSTALACJI: (ulica)
ADRES INSTALACJI: (miasto,kod)
NUMER PESEL: 
NIP: 
NUMER TELEFONU: 
E-MAIL: 
OCZEKIWANA PRZEPUSTOWOŚĆ ŁĄCZA: 
DOWNLOAD:      UPLOAD:
SUGEROWANA CENA: 
UWAGI:  
   Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, wymienionych powyżej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

   art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, w celu zawarcia i wykonania umowy;
   W przypadku braku możliwości technicznych realizacji niniejszego zamówienia, nie będę zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Administratora.
  
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych
   art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679,
Administratorem danych jest Grzegorz Jessa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jessa Przedsiębiorstwo, z siedzibą we Wronkach, przy ulicy Towarowej 1, NIP: 7630004658.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.