Dostęp do Internetu w sieci yesNET.pl zapewnia 
  » GWARANCJĘ SATYSFAKCJI,  
  » oglądanie przez internet telewizji w jakości HD oraz transmisji meczu,
  » korzystanie z internetowych wypożyczalni wideo,
  » wysyłanie w super szybkim tempie poczty, zdjęć, oraz wszelkich plików,
  » super szybkie przeglądanie stron www, pełną komunikację pocztową,
  » korzystanie z komunikatorów np. Skype, Gadu Gadu, 
  » prowadzenie wideo rozmów oraz wideokonferencji, 
  » wymianę plików za pomocą programów p2p, 
  » swobodne udostępnienie pakietu na inne komputery bez dodatkowych      problemów i kosztów abonamentowych,
  » wsparcie dla Voice over IP, wsparcie dla VPN, wsparcie dla UPnP,
  » bezpieczeństwo w połączeniach bankowych,
  » BRAK LIMITÓW transferu danych

PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ
IMIĘ: 
NAZWISKO: 
SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO: 
ADRES ZAMELDOWANIA: (ulica)
ADRES ZAMELDOWANIA: (miasto,kod)
ADRES INSTALACJI: (ulica)
ADRES INSTALACJI: (miasto,kod)
NUMER PESEL: 
NIP: 
NUMER TELEFONU: 
E-MAIL: 
OCZEKIWANA PRZEPUSTOWOŚĆ ŁĄCZA: 
DOWNLOAD:      UPLOAD:
SUGEROWANA CENA: 
UWAGI:  
   W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA, NIE BĘDĘ ZGŁASZAŁ Z TEGO TYTUŁU ŻADNYCH ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH W STOSUNKU DO JESSA PRZEDSIĘBIORSTWO
   OŚWIADCZAM, IŻ WSZYSTKIE PODANE PRZEZE MNIE DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ I WYRAŻAM ZGODĘ NA ICH PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DLA CELÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA I UMOWY.
ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (TEKST JEDNOLITY DZ. U. 2002 R. NR 101. POZ. 926 ZE ZM.) DANE OSOBOWE, ZAWARTE W NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU, BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ JESSA PRZEDSIĘBIORSTWO Z SIEDZIBĄ WE WRONKACH PRZY UL. TOWAROWEJ 1. JAKO ADMINISTRATORA DANYCH, W CELU PODJĘCIA NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ PRZED ZAWARCIEM UMOWY, REALIZACJI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘP DO INTERNETU W SIECI YESNET.PL ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z TEJ UMOWY. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, ALE KONIECZNE DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WYKONANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘP DO INTERNETU W SIECI YESNET.PL, A OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA.