BIZNES MOCNY

BIZNES MOCNY PAKIET
symetryczne łącze o dowolnej przepustowości do 1Gbit/s

- od 15zł netto za 1Mbit/s
  » umożliwiający podział pasma na wiele komputerów,
  » gwarancja przepustowości,
  » skierowany dla firm, instytucji oraz osób indywidualnych,
  » BRAK LIMITÓW transferu danych

PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA
POZWOLI TO W ZNACZNYM STOPNIU PRZYSPIESZYĆ PROCES ZAMAWIANIA.
NAZWA FIRMY: 
IMIĘ NAZWISKO: 
SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO: 
ADRES FIRMY: (ulica)
ADRES FIRMY: (miasto,kod)
ADRES INSTALACJI: (ulica)
ADRES INSTALACJI: (miasto,kod)
NUMER PESEL: 
NIP: 
NUMER TELEFONU: 
E-MAIL: 
UWAGI:  
   Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, wymienionych powyżej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

   art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, w celu zawarcia i wykonania umowy;
   W przypadku braku możliwości technicznych realizacji niniejszego zamówienia, nie będę zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Administratora.
  
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych
   art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679,
Administratorem danych jest Grzegorz Jessa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jessa Przedsiębiorstwo, z siedzibą we Wronkach, przy ulicy Towarowej 1, NIP: 7630004658.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.