BIZNES MOCNY

BIZNES MOCNY PAKIET
symetryczne łącze o dowolnej przepustowości do 1Gbit/s

- od 15zł netto za 1Mbit/s
  » umożliwiający podział pasma na wiele komputerów,
  » gwarancja przepustowości,
  » skierowany dla firm, instytucji oraz osób indywidualnych,
  » BRAK LIMITÓW transferu danych

PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA
POZWOLI TO W ZNACZNYM STOPNIU PRZYSPIESZYĆ PROCES ZAMAWIANIA.
NAZWA FIRMY: 
IMIĘ NAZWISKO: 
SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO: 
ADRES FIRMY: (ulica)
ADRES FIRMY: (miasto,kod)
ADRES INSTALACJI: (ulica)
ADRES INSTALACJI: (miasto,kod)
NUMER PESEL: 
NIP: 
NUMER TELEFONU: 
E-MAIL: 
UWAGI:  
   W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA, NIE BĘDĘ ZGŁASZAŁ Z TEGO TYTUŁU ŻADNYCH ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH W STOSUNKU DO JESSA PRZEDSIĘBIORSTWO
   OŚWIADCZAM, IŻ WSZYSTKIE PODANE PRZEZE MNIE DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ I WYRAŻAM ZGODĘ NA ICH PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DLA CELÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA I UMOWY.
ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (TEKST JEDNOLITY DZ. U. 2002 R. NR 101. POZ. 926 ZE ZM.) DANE OSOBOWE, ZAWARTE W NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU, BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ JESSA PRZEDSIĘBIORSTWO Z SIEDZIBĄ WE WRONKACH PRZY UL. TOWAROWEJ 1. JAKO ADMINISTRATORA DANYCH, W CELU PODJĘCIA NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ PRZED ZAWARCIEM UMOWY, REALIZACJI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘP DO INTERNETU W SIECI YESNET.PL ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z TEJ UMOWY. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, ALE KONIECZNE DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WYKONANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘP DO INTERNETU W SIECI YESNET.PL, A OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA.